SỐ 18: Vần op, ap, ăp, âp | Cho bé làm quen với Tiếng Việt | DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1