Tỉnh Nghệ An được Bộ GD&ĐT chọn tiến hành triển khai thí điểm bộ tiêu chí chí huyện/thành phố học tập, tỉnh/thành phố học tập

Tỉnh Nghệ An được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chọn tiến hành triển khai thí điểm bộ tiêu chí chí huyện/thành phố học tập, tỉnh/thành phố học tập 

Ngày 7-11, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì hội thảo trực tuyến hướng dẫn triển khai thí điểm bộ tiêu chí huyện/thành phố học tập, tỉnh/thành phố học tập. Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và cac sở, ngành có liên quan.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại Điểm cầu Nghệ An

Theo Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, trong đó giao Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng bộ tiêu chí công nhận quận/huyện/thị xã/thành phố (trực thuộc tỉnh/thành phố) học tập, tỉnh/thành phố (trực thuộc Trung ương) học tập và tổ chức triển khai thí điểm. Bộ GD-ĐT đã xây dựng bộ tiêu chí, trong đó có đưa ra các đặc trưng cơ bản của huyện/thành phố học tập, tỉnh/thành phố học tập của Việt Nam; là căn cứ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng và công nhận danh hiệu huyện/thành phố học tập, tỉnh/thành phố học tập của các địa phương. Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở kế thừa, sử dụng kết quả của các bộ tiêu chí đã ban hành, đồng thời tham khảo, tiếp thu có chọn lọc bộ tiêu chí thành phố học tập của tổ chức UNESCO.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, Bộ GD-ĐT đã đề xuất lựa chọn 8 địa phương để tiến hành triển khai thí điểm bộ tiêu chí gồm: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Phú Thọ, Lâm Đồng, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp. Đây là 8 địa phương đại diện cho 8 cụm thi đua, đảm bảo tính đa dạng về vùng miền, là những địa phương có sự quan tâm chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong những năm qua.

Các ý kiến tại hội thảo đều đồng tình thực hiện bộ tiêu chí này. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ biểu dương tinh thần tiên phong của 8 địa phương đã cam kết tham gia triển khai thí điểm Bộ tiêu chí, đồng thời đề nghị UBND các tỉnh/ thành phố nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thí điểm Bộ tiêu chí tại địa phương. Trong quá trình triển khai, UBND các địa phương cần có kế hoạch giám sát lộ trình thí điểm, tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ bộ việc triển khai thí điểm, phát hiện những vướng mắc, hướng dẫn kịp thời để việc thí điểm đạt hiệu quả.

Bộ GD-ĐT sẽ đánh giá, tổng kết việc triển khai thí điểm để báo cáo Chính phủ.

                                                                                          Nguyễn Trong Hoàn

Bài viết liên quan