Sở GD&ĐT tăng cường công tác phòng, chống dịch và tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19, trong đợt bùng phát thứ tư

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Không tự ý cho trẻ nghỉ học khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đó là một trong những nội dung Công văn số 877 được Sở GD&ĐT Nghệ An vừa mới ban hành chỉ đạo.

Theo đó về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện quyết liệt các chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông báo số 237-TB/TU ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các trường học Nghệ An tổ chức công tác phòng chống dịch Covid-19

 

Từng cấp học cụ thể, Sở GD&ĐT cũng đã có sự chỉ đạo cụ thể: Với cấp học mầm non: Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt. Không tự ý cho trẻ nghỉ học khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị chu đáo kế hoạch bàn giao trẻ 5 tuổi cho trường tiểu học đúng quy định; không thực hiện việc khảo sát trẻ 5 tuổi lên lớp 1 và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

       Với các cơ sở giáo dục phổ thông, Sở yêu cầu các nhà trường thực hiện theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt. Không tăng buổi để dồn tiết đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Việc tổ chức dạy bù do chậm chương trình phải có thời khóa biểu phù hợp, không gây quá tải cho học sinh. Việc bố trí lịch dạy học phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19, theo (Bộ tiêu chí trường học an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, ban hành kèm theo Quyết định số: 285/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An). 

Đồng thời chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các phương án để triển khai dạy học trực tuyến, hoàn thành chương trình năm học, khi có văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

                                                                               Nguyễn Trọng Hoàn