Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiếu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Trong 04 ngày, từ ngày 9-12, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội thảo được tổ chức trực tuyến giới thiếu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở GD&ĐT; đại diện các Nhà xuất bản, các Chủ biên, tác giả sách giáo khoa; lãnh đạo phòng GD&ĐT; thành viên Hội đồng thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa các môn học trong cơ sở GDPT tỉnh; các cán bộ quản lý, giáo viên dự kiến dạy lớp 2 năm học 2021-2022.

Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên và các thành viên trong hội đồng thẩm định có cơ hội hiểu dầy đủ hơn về bộ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 theo kế hoạch sẽ được đưa vào sử dụng tại các nhà trường từ năm học 2021 – 2022 nhằm thực hiện Chương trình phổ thông tổng thể 2018. Đồng thời là một cơ hội để giao viên toàn ngành trực tiếp trao đổi với các tác giả biên soạn các cuốn sách đề giải đáp những thắc mắc, đề xuất những giải pháp để hoàn thiện bộ sách giáo khoa trước khi được lựa chọn, in và đưa vào sử dụng vào năm học tới.

Hội thảo tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội thảo là một trong những nội dung quan trọng nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 368/BGDĐT-GDTH ngày 26/1/2021 về việc bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6năm học 2021-2022. Tại hội thảo, đại diện các Nhà xuất bản giới thiệu tổng quát về các bộ sách giáo khoa. Đặc biệt là những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của các bộ sách giáo khoa. Đồng thời các Tổng chủ biên, Chủ biên, tác giả SGK đã giới thiệu những quan điểm, ý tưởng xây dựng bộ sách; tính ưu việt của từng bộ sách, từng cuốn sác. Bên cạnh đó, giơi thiệu những điểm mới, nội dung, cấu trúc sách cũng như những gợi mở về phương pháp tổ chức hoạt động dạy - học.

Ngoài ra, các đơn vị đã cung cấp hệ thống tài liệu giới thiệu sách gồm phiên bản điện tử sách học sinh, sách giáo viên; các video clip, slide giới thiệu SGK trên nền tảng Tập huấn và trên youtube để GV thuận tiện trong việc tìm hiểu và lựa chọn SGK. Sau hội thảo ở Sở, chương trình sẽ được tiếp tục tổ chức tại một số Phòng Giáo dục và Đào tạo khác trên toàn tỉnh.

                                                                                                Nguyễn Trọng Hoàn