Sở GD&ĐT hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020 và tăng cường công tác quản lý chuyên môn

Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020 và quản lý kết quả học tập của học sinh

             Sau khi ban hành các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào nội dung hình thức bộ đề thi tham khảo Kỳ thi THPTQG năm 2020; ngày 15/4, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành văn bản hướng dẫn ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020 và quản lý kết quả học tập của học sinh

           Theo đó, về ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xác định nội dung ôn tập sau khi điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II. Căn cứ nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 542/SGD&ĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở GD&ĐT để xác định các nội dung trọng tâm cần ôn tập cho học sinh. Từ đó lựa chọn nội dung phù hợp để hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học ở trường và nội dung cần được dạy học trực tiếp.

        Đối với phần đề thi tham khảo Kỳ thi THPTquốc gia năm 2020, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường tập trung nghiên cứu Đề thi tham khảo Kỳ thi THPTQG năm 2020 do Bộ GDĐT công bố ngày 03/4/2020 để xác định: phân bố về nội dung thi (theo khối lớp, chương/chủ đề/dạng bài tập, câu hỏi…); kỹ năng được yêu cầu; mức độ nhận thức; số lượng câu hỏi tương ứng. Từ kết quả phân tích, xây dựng ma trận đề thi tham khảo đối với từng bộ môn. Trong quá trình phân tích, có thể so sánh với Đề chính thức Kỳ thi THPTQG năm 2019 của Bộ GDĐT để xác định rõ hơn về các yêu cầu trên làm cơ sở xây dựng kế hoạch ôn tập, ra đề tự luyện và đề thi thử cho học sinh.

         Đồng thời trên cơ sở nội dung trọng tâm cần ôn tập đã được xác định và ma trận đề thi đã xây dựng, thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch ôn tập của từng bộ môn. Kế hoạch ôn tập của mỗi bộ môn đảm bảo nội dung dạy học theo quy định; nội dung cần củng cố và kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh sau khi dạy học qua Internet, trên truyền hình, các hình thức khác; phù hợp với từng đối tượng học sinh; thời lượng ở mỗi bài/chủ đề/dạng câu hỏi/bài tập/kỹ năng cần rèn luyện và với đặc thù bộ môn đó.                   

         Tiếp tục triển khai việc xây dựng đề cương ôn tập, hệ thống câu hỏi/bài tập cho học sinh tự ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài. Trên cơ sở kế hoạch ôn tập của các bộ môn, nhà trường rà soát, điều chỉnh kế hoạch ôn tập thi THPTQG năm 2020 của trường. Khi điều chỉnh kế hoạch của trường cần lưu ý phân loại đối tượng học sinh về năng lực, nguyện vọng theo tổ hợp môn thi để phân nhóm lớp, phân bố thời lượng ôn tập phù hợp. Phân công giáo viên có kinh nghiệm hỗ trợ cho giáo viên dạy khối 12 trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch ôn tập bộ môn.

         Để tạo cho học sinh về kỹ năng làm bài và tập làm quên với các dạng của bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020, Sở khuyến khích các nhà trường tổ chức thi thử cho học sinh theo hình thức và vào các thời điểm thích hợp. Việc tổ chức thi thử đảm bảo theo nguyện vọng của học sinh, phụ huynh; tính khách quan; an toàn cho học sinh. Bên cạnh việc tổ chức thi thử chung theo kế hoạch của nhà trường, khuyến khích giáo viên bộ môn tổ chức thi thử cho học sinh theo hình thức trực tuyến trên các phần mềm.Việc ra đề thi thử phải dựa vào ma trận đề thi tham khảo đã xây dựng (đặc biệt khi đã thực hiện hết chương trình năm học), trong đó lưu ý về nội dung theo yêu cầu giảm tải; mức độ đề thi đảm bảo tương đương với Đề thi tham khảo Kỳ thi THPTQG năm 2020 của Bộ GDĐT.

           Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chuyên môn tại các nhà trường, Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các nhà trường tăng cường việc kiểm tra đánh giá và quản lý kết quả học tập của học sinh. Theo đó, việc kiểm tra đánh giá thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT và đảm bảo khách quan. Đối với các bài kiểm tra định kỳ, nhà trường cần có kế hoạch ôn tập cho học sinh để các em có đủ kiến thức, kỹ năng, phát huy tối đa năng lực khi làm các bài kiểm tra. Việc quản lý kết quả học tập của học sinh đảm bảo chặt chẽ; có hình thức lưu giữ kết quả kiểm tra, đánh giá việc học tập của học sinh phù hợp, đúng quy định.

                                                                                   

                                                                                           Nguyễn Trọng Hoàn