Nghệ An: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành GD&ĐT

Sáng ngày 10/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Sở GD&ĐT có đồng chí Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Đại tá Dương Đình Văn -Trưởng Phòng PA03Công an tỉnh, Trung tá Trần Thiện Giang -Trưởng Phòng PA05Công an tỉnh, đồng chí Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành, cùng lãnh đạo các phòng thuộc Sở, các đồng chí chuyên viên phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác Văn thư lưu trữ của cơ quan Sở GD&ĐT.Tại điểm cầu các huyện, thành, có đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các chuyên viên phụ trách phụ trách công tác an ninh trường học, Hiệu trưởng, Giám đốc và nhân viên văn thư, lưu trữ các trường THPT, trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.

(Ảnh: Đ/c Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh công tác an ninh trường học, bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng và yêu cầu các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn do các giảng viên là lãnh đạo Công an tỉnh truyền đạt; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

(Ảnh: Đ/c Đại tá Dương Đình Văn - Trưởng Phòng PA03 Công an tỉnh

 trao đổi nội dung Chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước)

 

(Ảnh:Đ/c Trung tá Trần Thiện Giang - Trưởng Phòng PA05 Công an tỉnh

trao đổi nội dung Chuyên đề về công tác an ninh, an toàn thông tin mạng)

 

Tại Hội nghị, các giảng viên đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; trao đổi các thông tin về tình hình công tác bí mật Nhà nước và an ninh an toàn thông tin mạng trong cả nước và trên địa bàn tỉnh;hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; các biện pháp đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực từ môi trường mạng, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Thông qua Hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu nắm vững hơn những nội dung cơ bản, nhận thức rõ vấn đề, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng để kịp thời có các giải pháp phù hợp, vận dụng có hiệu quả, có chiều sâu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới./.

Bùi Thị Quỳnh Biển