Nghệ An công bố 195 sáng kiến kinh nghiệm giáo dục cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 về việc công nhận 195 sáng kiến kinh nghiệm đạt sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực giáo dục

Trước đó, theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm 2020, Sở nhận được 864 sáng kiến kinh nghiệm từ các đơn vị trực thuộc Sở. Qua xem xét, thẩm định và đánh giá, Hội đồng sáng kiến của Sở cho biết, đã có 115 sáng kiến được xếp loại A và 529 sáng kiến được xếp loại B. Ngoài ra có 230 sáng kiến bị loại.

Các sáng kiến kinh nghiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: MH

Trên cơ sở này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn 112 sáng kiến loại A và 243 sáng kiến có kết quả tốt được gửi từ 21 phòng Giáo dục và Đào tạo để xét sáng kiến cấp tỉnh.

Ngày 23/2, UBND tỉnh đã có thông báo 195 sáng kiến giáo dục được công nhận cấp tỉnh, thuộc các lĩnh vực: Quản lý giáo dục; Mầm non; Tiểu học;  Toán Tin; Vật lý – Hóa học; Lịch sử - Địa lý; Ngoại ngữ - Ngữ văn;  Giáo dục công dân- Thể dục – Mỹ thuật – Sinh học – Âm nhạc.

Hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai nhiều năm nay trong ngành Giáo dục. Qua đó, nhằm thúc đẩy việc tích lũy chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn giáo dục để nâng cao chất lượng công tác quản lý, hiệu quả giáo dục của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị, đồng thời phát huy tinh thần tự học, lao động sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cốt cán cho ngành.

Một tiết học ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học Nghi Phú 2 (thành phố Vinh). Ảnh: MH

Theo quy định, sáng kiến phải được đúc rút từ thực tiễn hoạt động giáo dục của cá nhân,t ập thể, đảm bảo tính khoa học, có khả năng áp dụng, nhân rộng cho các đơn vị giáo dục trong tỉnh.

Đồng thời, sáng kiến phải là các ý tưởng, sáng kiến mới do tác giả đúc rút, kinh nghiệm, sáng tạo từ thực tế.  Sở cũng yêu cầu các sáng kiến tuyệt đối không sử dụng các đề tài đã được công nhận ở các cuộc thi khác; các đề tài nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng (luận văn, luận án…); các đề tài đã được Hội đồng khoa học ngành công nhận ở những năm học trước để viết thành sáng kiến của mình. Nếu vi phạm tác giả phải chịu xử lý theo quy định của ngành.

Trong những năm gần đây, để nâng cao chất lượng của các sáng kiến kinh nghiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thẩm định đề tài đăng ký trước khi các tác giả tổ chức thực hiện.

Mỹ Hà