Nghệ An: 21 huyện, thành, thị được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

Nghệ An, 21 huyện, thành, thị được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đặc biệt trong đó có 04 địa phương đạt Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Ngày 20/3, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc công nhận đạt chuẩn Xoá mù chữ, Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2020.

Giờ học tại lớp (Ảnh minh họa)

Theo đó, 21 đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 21 đơn vị đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2; 21 đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; 13 đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có 04 địa phương đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, bao gồm (Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Thị xã Thái Hoà và huyện Tân Kỳ), như vậy huyện Tân Kỳ là địa phương đầu tiên thuộc khối (huyện), đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 ở bậc trung học cơ sở.

                                                                                  Nguyễn Trọng Hoàn