Hội Cựu giáo chức Nghệ An: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Sáng ngày 30-12-2020, tại thành phố Vinh, Hội Cựu giáo chức Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tới dự có ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Đào Công Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Nghệ An và lãnh đạo Văn phòng, Phòng Chính trị tư tưởng của Sở.

          Hội nghị đã nhất trí đánh giá, trong năm 2020, Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Các cấp hội đã chú trọng củng cố tổ chức hội; vận động, kết nạp thêm được 998 hội viên và thành lập thêm tổ chức hội; hình thức giao ban theo cụm xã đã được một số huyện hội triển khai thực hiện.

Các cấp hội tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên; quan tâm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn Quỹ tình nghĩa được xây dựng bằng phương thức đóng góp tự nguyên của hội viên; chủ động phối hợp với nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức, nội dung thích hợp để góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương; xây dựng mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong địa phương, phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn; tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của cộng đồng dân cư; động viên hội viên phát huy truyền thống nhà giáo, gương mẫu và vận động mọi người thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ở nơi cư trú. Các Hội Cựu giáo chức cơ sở đã vận động hội viên ủng hộ tiền, hiện vật vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 được 1.782.420.000 đồng và ủng hộ tiền, hiện vật cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai được 2.428.140.000 đồng.

          Tuy tổ chức Hội CGC đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, nhưng cho đến nay vẫn còn 24 xã có cựu giáo chức nhưng chưa có Hội CGC. Hoạt động của tổ chức hội, nhất là các hội cơ sở chưa đồng đều trên địa bàn cả tỉnh.

 

Về nhiệm vụ năm 2021, các tổ chức hội Hội CCG trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện 5 chương trình; trong đó tập trung vào một số nội dung:

Với Chương trình 1. Tham gia học tập, tuyên truyền; tổ chức, động viên hội viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Nghệ An, công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Với Chương trình 2. Tiếp tục vận động thành lập Hội CGC ở các xã có cựu giáo chức nhưng chưa có Hội CGC; tham mưu với cấp ủy đảng và chính quyền cấp xã thực hiện các biện pháp để củng cố những hội cơ sở còn yếu kém. Lựa chọn hình thức, nội dung sinh hoạt, hoạt động của Hội để nâng cao chất lượng phong trào và vai trò, vị thế của Hội.

Với Chương trình 3. Quan tâm, góp phần tích cực chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho những hội viên gặp khó khăn. Phối hợp hướng dẫn hội viên và cộng đồng dân cư chủ động ứng phó với sự diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19.  

Với Chương trình 4. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; phối hợp với ngành giáo dục thực hiện chủ trương "Bốn cùng".  

         Với Chương trình 5. Tiếp tục phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tuyên truyền bảo vệ trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; bảo vệ chủ quyền biển đảo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.

Dương Thị Trung Hoài