Trường Tiểu học Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu): Phối hợp tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân học sinh xuất sắc trong tháng thi đua

Sáng ngày 09-5-2022, vào ngày đầu tuần, Trường Tiểu học Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu) đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua tháng Tư và phát động phong trào thi đua tháng 5 năm 2022

           Tại buổi lễ, Hội Nông dân xã đã tặng phần thưởng và Cờ thi đua cho lớp đạt thành tích xuất sắc nhất; Ban Đại diện cha mẹ học sinh đã tặng phần thưởng cho cá nhân học sinh có thành tích xuất săc nhất của từng lớp.

          Vào đầu năm học, Trường Tiểu học Quỳnh Bá đã phát động phong trào thi đua và tiến hành sơ kết hằng tháng; cứ đầu tháng sau thì sơ kết phong trào tháng trước và phát động thực hiện nội dung thi đua mới. Điều đáng chú ý là hai tổ chức đã đồng hành cùng nhà trường: Hội Nông dân xã chịu trách nhiệm tặng phần thưởng cho lớp có thành tích cao nhất của mỗi tháng; Ban Đại diện cha mẹ học sinh tặng phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất của mỗi lớp trong từng tháng. 

           

Trung Hoài