Cập nhật thông tin Covid-19 tại TP Vinh | Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa ngày 14/6/2021