Cập nhật thông tin Covid-19 tại Nghệ An | Thời sự Truyền hình Nghệ An tối ngày 14/6/2021