Thông Báo: Từ 23h00 ngày 24/05/2022 đến 06h00 ngày 25/05/2022, EduPortal sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống. Trong thời gian này, quý khách hàng sẽ không thể truy cập được vào EduPortal.