Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.
Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.
Phát biểu, trao đổi tại điểm cầu ở Thành phố Hồ Chí Minh.JPG

      Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), Đà Năng (Đại học Đà Nẵng) và Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH Hồng Bàng TP.HCM).

     Đến dự tại điểm cầu Hà Nội có ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa; ông Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TW. Tại các điểm cầu, các đại biểu đến từ các Sở GD&ĐT; các trường ĐH, CĐ; các Tỉnh, Thành đoàn có mặt đông đủ theo yêu cầu của Ban tổ chức.

    Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng, TS.NGƯT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống (LTCMĐĐLS) cho thanh thiếu niên và nhi đồng của các bộ, ngành và các địa phương, đặc biệt là trong ngành Giáo dục và tồ chức Đoàn Thanh niên đã có chuyển biến nhất định.

    Công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được cụ thể hóa thành nhiều chương trinh, kế hoạch thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, vùng miền, lứa tuổi, cấp học, ngành nghề đào tạo.

    Công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với các Bộ, ngành và địa phương trong giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng ngày càng chặt chẽ, đi vảo chiều sâu, phát huy được trách nhiệm, thế mạnh của từng cơ quan, tồ chức cùng tham gia công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đổng.

    Các hoạt động tuyên truyền về giáo dục được đẩy mạnh, hình thức phong phú, sinh động. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên và nhi đồng được triển khai ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo đã tạo hiệu quả rõ rệt.

    Các hoạt động, phong trào thi dua của Đoàn TN được tổ chức hiệu quả, thu hút được đông đảo thanh thiếu niên, HSSV tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh niên, HSSV rèn luyện LTCMĐĐLS.

     Năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, Đội được nâng lên, bước đầu phát huy hiệu quả trong tổ chức thực hiện giáo dục LTCMĐĐLS trong chương trình chính khóa vả các hoạt động ngoại khóa.

    Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, công tác giáo dục LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên nhi đồng vẫn còn nhiều hạn chế bất cập: Một bộ phận thanh thiếu niên thiếu bản lĩnh dễ bị lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội; Một số thanh thiếu niên thiếu động cơ học tập rèn luyện đúng đắn; Bạo lực học đường diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng; Sử dụng mạng xã hội chưa đúng mục đích và công tác truyền thông chưa đạt hiệu quả mong muốn...

    Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra tại Quyết định 1501, Thứ trưởng đề nghị, tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các chủ đề:

    Thứ nhất, tình hình tư tưởng chính trị và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV. Làm thế nào để phát huy vai trò tích cực của mạng xã hội trong công tác quản lý, giáo dục HSSV?

    Thứ hai, việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV.

    Thứ ba, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống HSSV.

    Thứ tư, công tác phát triển Đảng trong HSSV hiện nay.

    Thứ năm, công tác phối hợp giữa gia đình-nhà trường -xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV.

    Sau phần báo cáo sơ kết của Bộ do Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên trình bày, các đại biểu đã tham luận và phát biểu sôi nổi theo 05 vấn đề mà Thứ trưởng đã nêu và các nội dung liên quan.

    Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung ương Đoàn TNCSHCM; của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Đà Nẵng; Đại học Lạc Hồng, của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh; của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh… đã trình bày tham luận tại Hội nghị.

    Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tại các điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những trao đổi, góp ý cho bản báo cáo sơ kết và phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2018 – 2020; trao đổi, thảo luận xung quang các vấn đề mà Thứ trưởng nêu ra, chỉ ra những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cần có những điều chỉnh phù hợp hơn trong việc giáo LTCMĐĐLS cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong hiện tại và tương lai.

    Tổng kết Hội nghị, NGƯT.TS Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các tổ chức Đoàn thể, các đơn vị liên quan, các Trường Đại học, các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương triển khai rộng rãi các nhiệm vụ quan trọng tới các đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống giai đoạn 2015 – 2020 và các năm tiếp theo; Các ý kiến góp ý, thảo luận sẽ được đưa và biên bản Hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung và triển khai thực hiện trong thời gian tới./.

                                                                            Nguyễn Trọng Bé

    Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501, đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như:

    Đã có 100% HSSV, thanh thiếu niên được học tập các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (Chỉ tiêu trong Đề án là 100% giai đoạn 2015-2020).

   Đã có 455.714 đoàn viên được kết nạp Đảng trong các năm 2015 - 2017 (Chỉ tiêu trong Quyết định 1501 là 650.000 giai đoạn 2015-2020, đạt 70% so với cả giai đoạn).

   Đã có 85% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (Chỉ tiêu trong Đề án là 100% giai đoạn 2015-2020)...

 

Bài viết liên quan