TƯỞNG NHỚ CÁC NHÀ GIÁO LIỆT SĨ

          Tôi có ý định sưu tầm tư liệu để lập danh sách nhà giáo liệt sĩ của Nghệ An nhưng chưa làm được, bởi cảm thấy khó quá.

Tháng 6 năm 2021, rất may mắn, tôi được tiếp cận cuốn sổ vàng do Bộ và Công đoàn Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2003. Theo cuốn sổ này, tại thời điểm thống kê (2003), ở 45 tỉnh, thành phố và khối các trường đại học cao đẳng có tổng cộng 1.886 nhà giáo liệt sĩ; trong đó: Hà Tây 243, Thái Bình 197, Nam Định 173, Thanh Hóa 140, Hưng Yên 104,… Bạc Liêu 03, Thừa Thiên Huế 3, Lâm Đồng 02, Ninh Thuận 01, Yên Bái 01. Riêng Nghệ An, trong danh sách này có tên 43 liệt sĩ (05 nhà giáo đi B phục vụ giáo dục miền Nam, 01 nhà giáo người Nghệ An nhưng công tác ở tỉnh khác).

Bia tưởng niệm 19 Liệt sỹ Nhà giáo ở xã Tân Bình, Tân Biên, Tây Ninh, 05-6-2016

 

          Lục lại hồ sơ cũ, năm 2003, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã tổ chức thống kê, báo cáo Bộ và Công đoàn Giáo dục Việt Nam một danh sách gồm 40 liệt sĩ (03 nhà giáo đi B phục vụ giáo dục miền Nam, 01 nhà giáo người Nghệ An nhưng công tác ở tỉnh khác).

          Hai danh sách vừa nêu gần như trùng nhau. Tìm từ một số tư liệu khác, lại được vài người bạn giúp đỡ cung cấp thêm hồ sơ, đến giữa tháng 7-2021, tôi đã lập được danh sách 66 Nhà giáo liệt sĩ của Nghệ An (không kể 14 nhà giáo liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giáo dục miền Nam), gồm: 06 người hy sinh tại trường (ở Kỳ Sơn 05, Nam Đàn 01) khi đang làm nhiệm vụ; 01 người hy sinh trong thời kỳ chống Pháp; 59 người hy sinh tại các mặt trận trong kháng chiến chống Mỹ (trước khi nhập ngũ họ đều là cán bộ, giáo viên của các trường học của Nghệ An). Nếu tính theo địa chỉ khi còn là cán bộ, giáo viên của Nghệ An thì số nhà giáo liệt sĩ của các địa phương như sau: cơ quan Sở và các trường trực thuộc Sở 05; Hưng Nguyên 02; Nam Đàn 10; Đô Lương 01; Anh Sơn 08; Kỳ Sơn 04; Qùy Hợp 02; Nghĩa Đàn (cả Thái Hòa) 09; Tân Kỳ 01; Yên Thành 04; Quỳnh Lưu (cả Hoàng Mai) 12; Diễn Châu 01; Nghi Lộc (cả Cửa Lò) 07.

          Như vậy, đến thời điểm tháng 7 năm 2021, tôi đã lập được danh sách 80 nhà giáo liệt sĩ của Nghệ An, trong đó có 01 nhà giáo hy sinh trong kháng chiến chống Pháp; 6 nhà giáo hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại trường nơi mình công tác; 14 nhà giáo hy sinh vì sự nghiệp giáo dục miền Nam và 59 nhà giáo hy sinh  tại các chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ./.

Phạm Huy Đức