Nghệ An đất học tháng 6, năm 2022: Nghệ An chuẩn bị dạy và học tiếng dân tộc thiểu số trong môn học tự chọn (NTV)

Nghệ An đất học tháng 6, năm 2022: Nghệ An chuẩn bị dạy và học tiếng dân tộc thiểu số trong môn học tự chọn (NTV)

Những tin tức giáo dục nổi bật trong tháng, : Các địa phương đã và đang có sự chuẩn bị như thế nào việc triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”. Hoa học đường kỳ này sẽ là Thủ khoa môn Lịch sử ...