Thực hiện chương trình tiếng Anh mới hiệu quả thông qua nghiên cứu hành động (UNC 2021)

Thực hiện chương trình tiếng Anh mới hiệu quả thông qua nghiên cứu hành động (UNC 2021)

Nằm trong chương trình của Hội thảo quốc gia 2021: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam (UNC2021), Workshop tiền hội thảo số 1 với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu hành động” đã được Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 17/1/2021.
Bản tin Giáo Dục Việt Nam- Số 33

Bản tin Giáo Dục Việt Nam- Số 33

- 100% SỐ XÃ TRÊN CẢ NƯỚC ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ. - HỌC SINH LỚP 10 SẼ ĐƯỢC HỌC VỀ LUẬT AN NINH MẠNG. - ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.