THE DEBATERS 2021 | Trận 10 (Bán kết 1): THX hay CNN Breaking News, đội lọt vào Chung kết là ...?