Lớp 2: TIẾNG ANH 2 | Bài 19: Cách hỏi đáp về hình khối với cấu trúc “How many?” | VTV7