Lớp 2./ - Dạy học trên truyền hình HueTV tối ngày 12/01/2022