Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết) - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 24/9/2021