Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết) - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 16/9/2021