Lớp 2: Tiếng Việt ( Cánh diều). Một ngày hoài phí. - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 15/9/2021