Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết)./ - Dạy học trên truyền hình HueTV tối ngày 11/01/2022

- Tiếng Việt lớp 2 ( Cánh diều)- Nghe - viết: Mèo con. Chữ hoa: P./ - Tiếng Việt lớp 2 ( KNTTVCS)- Viết: Chữ hoa Q. Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa