Lớp 2: Tiếng Việt (2 tiết)./ - Dạy học trên truyền hình HueTV tối ngày 02/12/2021