Lớp 1; Lớp 2./ - Dạy học trên truyền hình HueTV sáng ngày 15/01/2022