Lớp 1: Tiếng Việt (3 tiết); Lớp 2: Toán (2 tiết). - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 25/9/2021