Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán./ - Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 13/01/2022

- Tiếng Việt lớp 1 ( Cánh diều )- Học vần: ui, ưi; Tập viết: ui, ngọn núi, ưi, gửi thư./ - Tiếng Việt lớp 1 ( CTST )- Bài 3: oai, oay, oac./ - Toán lớp 1- Luyện tập