Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 24/9/2021