Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán (1 tiết). - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 28/9/2021