Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán (1 tiết). / Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 17/9/2021