Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán ./ - Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 11/01/2022

- Tiếng Việt lớp 1 ( KNTTVCS )- Bài 1: Tôi là học sinh lớp 1 ( Tiết 1 )./ - Tiếng Việt lớp 1 ( CTST )- Bài 2: uê, uy./ - Toán lớp 1- So sánh các số trong phạm vi 100