Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Lớp 2: Toán (1 tiết). - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 26/9/2021