Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết) - Dạy học trên truyền hình HueTV ngày 23/9/2021