Lớp 1; Lớp 2./ - Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 17/01/2022