Lớp 1, 2./ - Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 12/01/2022