Thông tin chi tiết:
Võ Tuấn Anh
Họ và tên Võ Tuấn Anh
Ngày tháng năm sinh 10/07/1981
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận BGH
Địa chỉ Xóm 12- Nghi Mỹ- Nghi Lộc-Nghệ An
Điện thoại 0977062306
Email Votuandat2008@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách