Trường mầm non tổ chức cho học sinh làm quen tại Trường Tiểu học Nghĩa Thọ