Trương TH Nghĩa Mai A Tổ chức tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng