Một số hình ảnh các trường huyện Nghĩa Đàn Khai giảng năm học mới, đón bằng công nhận chuẩn quốc gia của các trường TH Nghĩa Lạc, THCS Liên Thắng, DTBT THCS Lợi Lạc năm học 2019 - 2020.