Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thượng Sơn

nan-doluong-thcsthuongson@edu.viettel.vn