Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường Mần non Tân Quan đã khẳng định thương hiệu tại Bình Phước và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mần non Tân Quan được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.