• 436
  • 1335
  • 1142
  • 3922
  • 4895
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015  
UBND HUYỆN THUẬN CHÂUPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Số: 253/QĐ-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Thuận Châu, ngày 04 tháng 12 năm 2017QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Đoàn tham gia tập huấn phòng chống tai nạn thương tíchtại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La     TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Thông tư liên tịch ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1