• IMG_20201104_133012_06b6faf945
  • IMG_20201104_133007_44a6cb52d7
  • IMG_20201104_132956_f32003f76f
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Hoạt động dã ngoại trải nghiệm - Thăm quan cánh đồng lúa mùa gặt - Khối nhỡ năm ...
Cô giáo và các con khối MGN đã tổ chức đi thăm quan trải nghiệm cánh đồng lúa mùa gặt vụ đông năm 2021.Hoạt động trải nghiệm tạo cơ hội cho các con được khám phá môi trường xung quanh, biết 1 số địa điểm của địa phương và hoạt động của bà con nông dân trong mùa gặt.Các con tham gia với tính thần vui vẻ, phấn khởi. Trong quá trinh đi trải nghiệm ...
> Xem chi tiết