Đăng ký Website:

Bước 1. Nhập tên webite (viết liền, không dấu):

http:// edu.viettel.vn/

Bước 2. Nhập thông tin trường:

Đặc điểm

Trình duyệt:  Firefox, Safari, Chrome, Opera, Microsoft EDGE, Cốc Cốc
Thiết bị:  PC, Laptop, Mobile

Liên hệ

Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Email: eduportal@viettel.com.vn