Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2009, Trường Mầm non Châu Sơn - Đơn Dương đã khẳng định thương hiệu tại Lâm Đồng và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Châu Sơn - Đơn Dương được thực hiện theo chương trình giáo dục màm non của bộ giáo dục ban hành.