Trường Mầm Non Châu Sơn - Đơn Dương là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Châu Sơn - Đơn Dương xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Châu Sơn - Đơn Dương, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên đảm bảo chuẩn và trên chuẩn 

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 18 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 33 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 46 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 68 cháu với 2 cô giáo