Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương -Lâm Đồng
Thông tin chi tiết:
Touneh Hàn Kim Luyến
Họ và tên Touneh Hàn Kim Luyến
Ngày tháng năm sinh 03/11/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Cao Đẳng
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Lạc xuân - Đơn Dương - Lâm Đồng
Điện thoại 0989271198
Email hankimluyen@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chuyên môn