Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương -Lâm Đồng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Uyên
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Uyên
Ngày tháng năm sinh 07/08/1993
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Cao Đẳng
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Lạc viên - Lạc Xuân - Đơn Dương
Điện thoại 0348834693
Email nguyenthingocuyen7893@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chăm sóc giáo dục trẻ