Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương -Lâm Đồng
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Họ và tên Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày tháng năm sinh 10/05/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch công đoàn
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Diom A - Lạc xuân - Đơn Dương - Lâm Đồng
Điện thoại 0988408402
Email kieuoanhnguyen707@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chăm sóc giáo dục trẻ