Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương -Lâm Đồng
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hậu
Họ và tên Lê Thị Hậu
Ngày tháng năm sinh 25/10/1994
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại Học
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ Thạnh Mĩ - Dơn Dương
Điện thoại 0975646491
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Chăm sóc giáo dục trẻ